W tych czasach, zło jest preferowane.


Listopad  9  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W tych czasach, zło jest preferowane.

Powodem jest człowiek, który żyje wyłącznie dla siebie i absolutnie

nie stara się żyć dla Mojej przyjemności.

Nie można porównać relacji ze Mną, do jakichkolwiek ziemskich

przyjemności.

Ja pragnę z całego serca bliskości człowieka, każdego człowieka.

Niestety Szatan, usunął z serca świata tego rodzaju pragnienie.

Troski światowe są nieodłączną sprawą w każdym obecnym mmencie.

Człowiek pogubił się w swoich problemach, głównie z powodu braku

ufności w Moją Opatrzność.

Żeby móc Mnie poznać, musicie zrozumieć Moją Miłość, która

jest pod każdym względem doskonała.

Jest to ta sama miłość, która wzywa grzesznika do nawrócenia.

Ta sama miłość, pomaga duszy w jej problemach.

Modlitwa jest drogą do coraz głębszej miłości i ufności we Mnie.

Modlitwa zmienia stan rzeczy.

Dlatego dzisiaj, proszę każde z Moich dzieci, żeby potraktowały obecny

moment jako okazję do zbliżania się do MNie, w drodze pełnej ufności modlitwy.

Każdy obecny moment może być uświęcony, jeśli codziennie rano dobrowolnie

powierzycie swój dzień Mnie.

W ten sposób, cały dzień staje się modlitwą. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  FILIPIAN

rozdz. 4 : 4 – 7

” Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam, radujcie się !

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność.

Pan jest blisko ! O nic już się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie,

wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem !

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc

i myśli w Chrystusie Jezusie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.