Zaden naród lub człowiek nie w stanie prosperować bez Mojej Opatrzności.


Listopad  26  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W związku ze zbliżającym się Dniem Dziękczynienia

w waszym kraju, * uroczyście oświadczam, że w większości wasz naród

nie wie, co to znaczy być wdzięcznym.

Ludzie uważają, że ich technologiczne postępy w medycynie oraz

ustabilizowana ekonomia, to efekt ich własnej pomysłowości.

Lecz dziękczynienie oznacza, dziękować Mnie – jako Panu i Stwórcy,

za wszystko.

Żaden naród lub człowiek, nie jest w stanie prosperować bez Mojej

Opatrzności.

Wszystko jest wam dawane i dozwolone, w drodze Mojej Szczodrości.

Starajcie się zaspokoić Moje Serce uznając Moją Opatrzność.

W Niebie anioły i święci zawsze celebrują to Swięto, nie tylko raz w roku.

Oni wiedzą, że wszystko zależy od Mojej Woli.

Wiedzą, z jak wielką miłością spełniam każdą większą lub mniejszą potrzebę

wszystkich Moich dzieci.

Takie życie, dostarcza duszy i światu więcej błogosławieństw.

Szykujcie się do Swięta Dziękczynienia ze szczodrym sercem, pełnym

wdzięczności za Moją Opatrzność.

Ja widzę każdą potrzebę, duchową, fizyczną i emocjonalną.

Nic nie przewyższy Mojej Szczodrości. „

* USA

+++

1 – szy  LIST  SW.  JANA

rozdz. 3 : 21 – 22

” Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga

i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,

ponieważ zachowujemy Jego Przykazania

i czynimy to, co się Jemu podoba. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.