Ja wiem wszystko o każdej duszy, zanim zostanie uformowana w łonie.


Grudzień  2  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Każda cząstka Mojej Kreacji, była Mi znana jeszcze

przed rozpoczęciem czasów.

Ja wiem wszystko o każdej duszy, zanim zostanie uformowana w łonie.

Widzę zmagania, z jakimi każdy z was się boryka, zmagania pomiędzy

dobrem a złem.

Lecz wy powinniście zrozumieć, że wasze zbawienie jest w obecnym momencie.

Czyli albo wybieracie dobro w obecnym momencie, albo nie.

Mówię do was w czasach ogromnych kontrowersji.

Szatan nie chce, żebyście rozpoznawali prawdę tych Orędzi, * gdyż one wzywają

was do świętości i zbawienia.

Dzisiaj jest wiele zła, lecz rozważanie o zbawieniu, nie jest rzeczą popularną.

Ponieważ Ja ujawniam zło, które zaprzecza Prawdzie, wasza dewocja wobec tych

Orędzi jest podważana w drodze złych insynuacji.

Uchwyćcie się prawdy, na temat ważności osobistych wysiłków do zbawienia.

W ten sposób, zrozumiecie, jak ważne są wasze wybory w myśli, słowie i czynie,

które popierają prawdę Moich Przykazań. „

^ Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę, przez tę filozofię, będącą

czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata,

a nie na Chrystusie.

W Nim bowiem mieszka cała Pełnia Bóstwa, na sposób ciała, bo zostaliście

w Nim napełnieni, Który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. ”

rozdz. 3 : 9 – 10

” Nie okłamujcie siebie nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka

z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia, ku głębszemu

poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised  Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.