Jego Narodziny były początkiem pojednania ze Mną.


Grudzień  23  2019

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca. 

Bóg Ojciec mówi: ” Dzieci – wiele obecnych momentów, poświęcacie

na przygotowanie się do Swiąt Bożego Narodzenia.

Myślicie o prezentach, dekoracjach i samej Uroczystości.

Lecz to, co jest najważniejsze – to przygotowanie swoich serc.

Jeśli wasze serca nie są gotowe, wówczas wszystko inne nie przyniesie

wam długotrwałej radości.

Spójrzcie we własne serca i zastanówcie się, dlaczego świat powinien

świętować.

Otóż, Urodziny Mojego Syna były długo oczekiwanym cudem, który

przemienił świat. 

Jego Narodziny były początkiem pojednania ze Mną.

Jego Narodziny wpłynęły na serce świata na zawsze.

Jego Obecność w ubogim żłóbku była wyzwaniem dla intelektualistów,

w tamtych czasach jak i dzisiejszych.

Celebrujcie ten nierozpoznawalny Majestat Jego Narodzin w żłóbku.

Radujcie się z Daru Jego życia, które za was dobrowolnie ofiarował.

Wychwalajcie Mojego Syna razem z Aniołami, unoszącymi się nad

żłóbkiem i nadal się radujcie z Jego Obecności w dzisiejszym świecie.

Tak przygotowanych serc, nie można porównać do piękna jakiegokolwiek

ornamentu.

A wtedy, Ja również będę razem z wami się radował. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  KOLOSAN

rozdz. 3 : 1 – 4

” Jeśliście więc razem z Chrystusem, powstali z martwych, szukajcie tego,

co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co jest w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Gdy się ukaże Chrystus – nasze życie, wtedy i wy razem z Nim, ukażecie

się w Chwale. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.