Miłość do Mojej Woli była i nadal jest Moim Orędziem…


Grudzień  26  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje życie na świecie, zaczęło się powoli – w żłóbku.

Ono było kontynuowane pod czujnym okiem Maryi i Józefa.

Moje życie było Wcielone i ujawnione w postaci Syna Człowieczego,

to znaczy, było Wiecznym, żywym Słowem.

Ja wybieram każde posunięcie i każde słowo, które Mój Syn wypowiada,

gdyż My zawsze jesteśmy i będziemy jak Jedno.

Lecz tak, jak w każdej pielgrzymce życiowej na ziemi, Mój Syn doświadczał

zarówno radości jak i przykrości.

On wiedział, że Jego Misją było zbawienie całego rodzaju ludzkiego, więc  

z miłości do Mojej Woli, Ją zaakceptował oraz wszystko, co było z Nią

związane.

Miłość do Mojej Woli była i nadal jest Moim Orędziem, z którym dzisiaj

do was przychodzę.

Pozwólcie, żebym mógł zapanować w waszych sercach i w waszym życiu,

w drodze miłości i szacunku do Mojej Woli.

Wówczas, będziecie silniejsi duchowo i emocjonalnie.

Jeśli Mnie poprosicie, wtedy wam pomogę. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

” Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim,

dla ich dobra – z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.