On będzie pełnił swoją funkcję do końca kadencji.


Grudzień  25  2019

Boże Narodzenie

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Chciałbym wyjaśnić tym, którzy padli ofiarą

słownej gry pod inspiracją zła.

Otóż wasz Prezydent * nie będzie odwołany, czyli usunięty z urzędu.

Jakkolwiek słowo ” oskarżony ” będzie przeciw niemu wykorzystywane

w przyszłości, tak jak to miało miejsce w minionym czasie.

Jest to tzw polityka.

On będzie pełnił swoją funkcję do końca kadencji. „

* Prezydent Donald J. Trump

Comments are closed.