Archiwum dla Grudzień, 2019

Grudzień  4  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – nie pozwólcie, żeby was unieszkodliwiło zło,

tak powszechne w dzisiejszym świecie.

Ja przewidziałem te rzeczy, już od samego początku czasów.

To, co jest w sercu świata, jest złym owocem wyboru z wolnej woli.

Ciężar tego zła, nie może być zniwelowany, dopóki wszyscy ludzie

nie zaczną żyć w Prawdzie.

Jeśli żyjecie w Prawdzie, w takim razie jesteście odpowiedzialni za

ujawnianie Prawdy.

Jednym ze sposobów do walki z kłamstwami Szatana – jest rozpowszechnianie

tych Orędzi *.

W waszym kraju, macie dwie diametralnie różne ideologie.

Motywem działania jednego obozu są wyrachowane politycznie ambicje,

a nie życzenia ludzi.

Natomiast drugi, jest oddany dobru ludzi i stara się wypełniać ich potrzeby.

Zwracajcie uwagę na motywy u waszych liderów. 

Nie naśladujcie ambitnej drogi, którą zło próbuje wyrzeżbić wśród

ogólnego zamieszania. Ta droga – to zły owoc kłamstw Szatana.

Jedynym sposobem, który może spowodować, że zło przejmie kontrolę

nad waszym narodem jest : oczernianie i zniesławianie tych, którzy

żyją w Prawdzie.

Jesteście odpowiedzialni za rozpowszechnianie tej prawdy.”

* Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

** USA

+++

1 – szy LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 2

” Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich, niektórzy odpadną

od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.

Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie

napiętnowane. ”

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził

żywych i umarłych i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo;

głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, w razie potrzeby, wykaż błąd,

poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, ze zdrowej nauki nie będą znosili, ale według

własnych pożądań, ponieważ uszy ich świerzbią – będą sobie mnożyli

nauczycieli.

Będą się odwracali do słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślnonym

opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,

spełnij swoje posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy