Ja, przez całą drogę, dbałem o Ich bezpieczeństwo.


Grudzień  27  2019

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – pierwsze dni Mojego Syna, były delikatnie

mówiąc – pełne wstrząsów i niepokoju.

Swięta Rodzina była zmuszona uciekać do Egiptu, korzystając z darów

Trzech Medrców.

Ja, przez całą drogę, dbałem o Ich bezpieczeństwo.

Oni posuwali się do przodu, dzięki wielkiej odwadze i ufności w Moją

Opatrzność.

Dzisiaj, gorąco namawiam Resztkę Wiernych, żeby przetrwała w ufności,

gdyż ufność jest żródłem wszelkiej odwagi.

Wy nie możecie podążać inną drogą. Powinniście chronić tradycyjnej drogi,

czyli Drogi Wiary – której pragnę, żeby była zachowana w waszych w sercach.

Tradycje Wiary były wam przekazywane od generacji do generacji, ale

nigdy przedtem, nie miało miejsca aż tyle sztormów, z powodu apostazy

lub kontrowersji.

Moje Przykazania są deptane pod nogami przez tych, którzy nie żyją według

Wiary.

Tradycje Wiary nie są dzisiaj popularne, gdyż odnoszą się do reguł odnośnie

dobra i zła.

W tych dniach, z powodu zasadzek Szatana, bardziej atrakcyjne jest

oddalanie się od drogi sprawiedliwości.

Swiętej Rodzinie dałem najważniejsza gwarancję Mojej Opatrzności w sercu,

czyli Wiarę.

Wy – dzieci – musicie czynić podobnie w czasie życiowej pielgrzymki,czyli

zachować odwagę oraz ufność we Mnie. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 15

” Przeto bracia, stójcie niewzruszenie, trzymajcie się Tradycji, o których zostaliście

pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. ”

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 1 :  13 – 14

” Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode Mnie, miej za wzorzec w wierze

i miłości w Chrystusie Jezusie !

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Sw., Który w nas mieszka. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.