Wbrew wszelkim przeciwnościom, narodził się Mój Syn…


Grudzień  22  2019

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – wbrew wszelkim przeciwnościom,

narodził się Mój Syn, w niedoli, wśród jawnej konsternacji u tych,

u władzy.

Czyż nie jest tak samo z tą Misją?

Jest to oczywiste, że ta Misja nie przyniesie światu zbawcy.

Ale jest manifestacją żywej Ewangelii.

Poza tym, wspiera Prawdę.

Jest to Misja nadziei, miłości i pokoju, tak jak Boże Narodzenie,

które było początkiem Misji nadziei, miłości i pokoju Mojego Syna.

W tych dniach – wielu fałszywych bogów, którzy wywołują nienawiść

i terroryzm na świecie – zawładnęlo sercami.

Jednocześnie, serca wykazują się błędną postawą odnośnie tolerancji

wobec tych fałszywych bogów.

Pamiętajcie, że to, co jest w sercach, rozprzestrzenia się po świecie.

W tym niewierzącym świecie, musicie być Moimi duchowymi bohaterami,

zawsze stojąc po stronie Ewangelicznej Prawdy.

Nie czujcie się zastraszeni przez niewierzących.

Jest wam dana łaska, żebyście się stali Moimi żołnierzami modlitwy

i Prawdy. Wypełnijcie tę Misję. „

* Ekumeniczna Misja Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 2 : 6 – 8, 15 – 16

” Który odda każdemu, według uczynków jego : tym, którzy przez wytrwałość

w dobrych uczynkach, szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne;

Tym zaś, którzy są przekorni – za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości,

gniew i oburzenie. ”

” Wykazują oni, że treść Prawa, wpisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie

ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli, na przemian ich oskarżające

lub uniewinniające.

Okaże się to w Dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa, ukryte

czyny ludzkie według mojej Ewangelii. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

b

 

 

 

Comments are closed.