Większość nie nauczyła się modlić.


Grudzień  1  2019

1-sza Niedziela Adwentu

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – przygotujcie swoje serca do Wielkiej

Uroczystości Bożego Narodzenia, która szybko nadchodzi.

Z tego powodu, powinniście koncentrować się na Swiętej Miłości, czyli

miłości do Mnie ponad wszystko i do bliżniego swego, jak siebie samego.

To oczywiście, wyklucza miłość do rzeczy materialnych, które promuje

świat w stylu Bożonarodzeniowego ducha.

Nie pozwólcie, żeby wasze serca się pogubiły i żyły w zamieszaniu na świecie,

który celebruje w sposób materialny Boże Narodzenie.

Ja potrzebuję, żeby wasze modlitwy koncentrowały się na cudzie, jakim jest

Narodzenie Mojego Syna.

Bez nich, nie mogę wpłynąć na zwycięztwo dobra nad złem.

Bez waszych modlitw, serca się nie otworzą na Mój Apel do nawrócenia.

Wy nie widzicie, jak wielki jest wpływ Szatana na serce świata.

On ugania się za każdym sercem, żeby zwyciężyć.

Szatan jest aktywny w polityce, rozrywce, w stylach mody i zwłaszcza,

w mediach masowych.

Dzisiaj dusze żyją w takim zamieszaniu, że morderstwo i samobójstwo, traktują

jako rozwiązanie dla swoich problemów.

Lecz Moje Serce jest ciągle otwarte i nieustannie ich wzywa.

Większość, nie nauczyła się jeszcze modlić.

Więc Ja, mając z tym wszystkim do czynienia, liczę na  Resztkę Wiernych, 

że stanie się dla Mnie amunicją w tej wojnie, którą Szatan toczy w sercach.

Dlatego, musicie rezygnować z mniej ważnych spraw.

Poświęcajcie swój czas na modlitwę.

Z każdą modlitwą, oferowaną z miłości – Moje Zwycięztwo jest coraz bliżej. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądzi żywych i umarłych

i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo; głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę,

w razie potrzeby, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć

nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych

pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe

posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

 

 

Le

 

 

Comments are closed.