Jedna partia polityczna w waszym kraju *, wkrótce utraci swoją twarz…


  Styczeń  25  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Jedna partia polityczna w waszym kraju *,

wkrótce utraci swoją twarz, ze względu na własne, błędne poczynania.

Ja zawsze mówię do serc w tym miejscu, ** gdyż stan serc jest Moją

wyłączną troską, zresztą zawsze tak było.

Moje Słowa do świata, najpierw trafiają do twojego serca, potem do 

twoich myśli, Mój Posłańcu ***, a następnie do świata.

Nigdy nie pozwół, żeby ktoś ingerował w ten proces. Musisz być Moim

Głosem na świecie, który tak łatwo akceptuje błędy.

Mówię w publiczny sposób do ciebie, żeby przestali ingerować ci,

którzy czują, że mają ku temu inspiracje.

Traktuj każdego z szacunkiem, nawet w sytuacji, gdy wypadałoby się

bronić.

Moja Wola jest zawsze waszą siłą i ucieczką dla wszystkich wierzących.

Ja mogę wiele zła zamienić na dobro.

Czy tak nie uczyniłem ze Sw. Pawłem ?

Te dni są pełne wojen – wojen z inspiracji fałszywych bogów.

Królestwa się zjednoczą, lecz to będzie zła jedność.

Nie każda jedność jest Moją Wolą.

Zła jedność – to drzwi do Jednego Rządu Swiatowego pod wodzą

Antychrysta.

Dlatego, zwracajcie uwagę na niebezpieczeństwa, które czychają

i mogą z łatwością atakować serca, które do Mnie nie należą.

Módlcie się, żebyście się stali silnymi wierzącymi, na fundamencie

Prawdy.

Módlcie się, żebyście zawsze mogli rozpoznawać Prawdę. „

* USA

** Miejsce Objawień w Maranatha Spring na Shrine w North Ridgeville OH

***Maureen Sweeney-Kyle

+++

1  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy,wspólne błagania,

dziękczynienia – odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów

i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie

ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela, naszego Boga,

Który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania

Prawdy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

Comments are closed.