Posłuszeństwo Moim Przykazaniom jest dowodem waszej miłości do Mnie.


Styczeń  11  2020

Publiczne

Znów widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako Serce Boga

Ojca. Bóg Ojciec mówi : ” Posłuszeństwo Moim Przykazaniom, jest

dowodem waszej miłości do Mnie. ”

” Jam jest Pan Bóg twój, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej,

z domu niewoli :

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

+++

Grudzień  31  2012

„Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele. ”

” Moje Przykazania Miłości, dane w Nowym Testamencie, są Prawdą i wcieleniem

10 Przykazań, które były przekazane Mojżeszowi.

Swięta Miłość jest sposobem myślenia, bycia oraz pogłębionych relacji ze Mną

i z Moim Ojcem. ”

 

Comments are closed.