Akceptowanie zła w sercu, jest powodem potępienia każdej duszy.


Luty  10  2020

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moje dzieci – znów do was mówię, gdyż w tym wieku 

ciemności, te Orędzia są światłem na drodze zbawienia.

Wiele z tego, co wam dałem i na co pozwoliłem, zostało wypaczone lub

wykorzystane w złym celu. Akceptowanie zła w sercu, jest powodem

potępienia każdej duszy.

Dzisiejsze, nowoczesne media ,, które nigdy przedtem nie miały aż takich

wpływów – nagłaśniają i promują wszelką formę zła.

Więc te Orędzia dają wam uzasadniony powód, żeby wierzyć w sprawiedliwość.

Ostrzegam ponownie, nie czekajcie na zgodę innych, żeby wierzyć w te Orędzia.

Miejcie własne wyczucie dobra i zła oraz żyjcie w Swiętej Miłości..

Swięta Miłość obejmuje wszystkie Przykazania.

Dlatego, nie może być żadnej wymówki, żeby wątpić lub niewierzyć.

Razem ze Mną celebrujcie Prawdę, żyjąc zgodnie z Moimi Orędziami, gdyż One

są pełnią Prawdy. „

* Orędzia Swietej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine, przekazywane amerykańskiej

wizjonerce Maureen Sweeney-Kyle

+++

1- szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4 – 7

” Chociaż został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje, dzięki

Mocy Bożej. I my także niemocni, jesteśmy w Nim, ale z Nim będziemy żyć

przez Moc Bożą względem was.

Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie !

Czyż nie wiecie o samym sobie, że Jezus Chrystus jest w was ?

Chyba, żeście odrzuceni.

Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni. Prosimy przeto Boga,

abyście nie czynili nic złego. Nie chodzi o to, abyśmy sami okazali się wypróbowani,

lecz byście wy czynili, co dobre, a my żebyśmy byli jakby odrzuceni.

rozdz. 13 : 13

” Laska Pan Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Swiętym,

niech będą z wami wszystkimi. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -[

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.