Czas jest wrogiem wtedy, kiedy żyjecie w grzechu.


Luty  7  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – gdy obserwujecie śnieg unoszący

się i opadający na ziemię, zrozumcie, że wasz Tata-Bóg skreował

każdy płatek śniegu, a wzór każdego z nich jest unikalny.

To powinno być dla was przypomnieniem, że Ja skreowałem każdą

duszę indywidualnie, według Mojej Woli.

Kiedy mijają sezony i każdy przechodzi w drugi, musicie zrozumieć,

że czas może być waszym wrogiem lub przyjacielem.

Czas jest waszym wrogiem, kiedy żyjecie w grzechu.

Gdy czas was dosięgnie i umrzecie, mając nienawrócone serce,

to znaczy, że obecny moment jest waszym wrogiem.

Czas jest przyjacielem dla tych, którzy nie żyją dla siebie, lecz dla innych.

Tak jak zaprojektowałem każdy płatek śniegu i każdą duszę, tak samo

zaprojektowałem obecny moment.

Obecny moment może być pełen wyzwań, lecz każdemu z nich towarzyszy

unikalna łaska.

Pięknem każdego momentu jest poddanie się Mojej Woli przez  duszę.

W ten sposób jesteśmy zjednoczeni, więc myślimy, mówimy i działamy

jak Jedno.

Wtedy, w jedności ze Mną – krzyż staje się piękną łaską. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 6 : 7 – 10

” Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli szydzić z Siebie. A co człowiek sieje, to i żąć będzie;

kto sieje w ciele swoim, jak plon ciała, zbierze zagładę; kto sieje w Duchu,

jako plon Ducha – zbierze życie wieczne.

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać

plony, o ile w pracy nie ustaniemy.

A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym

braciom w Wierze. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.