Każde serce ma wpływ na przyszłość świata.


Luty  13  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Przyszłość świata zależy od obecnego momentu,

to znaczy, że jeśli nie jestem w centrum waszych serc, wtedy nie mogę

panować nad waszymi myślami, słowami i czynami.

Każde serce się liczy.

Każde serce ma wpływ na przyszłość świata.

Ja nie mogę kontrolować waszą przyszłością zgodnie z Moim Planem,

o ile nie będę mógł pokierować sercami według Mojej Woli.

To, co najbardziej się liczy – to miłość duszy do Mojej Woli oraz życie

zgodne z Moją Wolą.

Zawsze Moją Wolą jest Swięta Miłość w każdym obecnym momencie,

w myśli, słowie i czynie. „

+++

2  -  gi   LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 21 – 22

” Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym,

poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o wiarę, sprawiedliwość,

miłość, pokój, wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

Comments are closed.