Modlę się, żeby wolna wola była posłuszna inspiracji Ducha Sw.


Luty  8  2020

Publiczne

Ponownie, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Nie mogę poprowadzić duszy, która nie chce

iść za Mną. Nie mogę udzielić natchnienia takiej duszy, która słucha

tylko siebie.

Modlę się, żeby wolna wola była posłuszna inspiracji Ducha Sw. „

Comments are closed.