Moja Resztka formuje się w sercach, nawet teraz, kiedy o tym mówię.


Luty  8  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moja Resztka formuje się w sercach, nawet

teraz, kiedy o tym mówię. Nie oznacza ona konkretnego, geograficznego

miejsca, budynku, lub jakiejkolwiek fizycznej struktury.

Moja Resztka składa się z serc tych najbardziej wierzących i kochających

dzieci.

Ta Resztka poniesie Tradycje Wiary do świata, który poddał się 

kompromisom. 

Z tego powodu, najbardziej będą atakowani księża, którzy należą do Resztki

i trwają wiernie w Tradycji Wiary.

Oni muszą bez  żadnego słowa, poprowadzić tę Reszkę.

Moja Resztka niczym się nie różni od innych wiernych.

Lecz ich życie duchowe jest świadectwem ich konserwatyzmu.

Jest Mi niezmiernie trudno przyciągnąć Hierarchię do Mojej Resztki,

ale oni nie potrzebują żadnej zgody z ich strony. 

Modlę się, żeby dusze w Mojej Resztce, słuchały dobrych inspiracji

i nie ulegały żadnym kontrowersjom.

Ponieważ Resztka Wiernych, nie jest fizycznie rozpoznawalna, wobec tego,

ambicje nie będą dla niej zagrożeniem.

Do tej pory, ambicje zrujnowały wiele powołań oraz wiele Moich Planów.

Módlcie się , żebyście wytrwali na kursie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie.”

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 19 – 22

” A więc nie jesteście już obcymi lub przechodniami, ale jesteście

współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie

apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus.

W nim zespalana, cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,

w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu,

by stanowić mieszkanie przez Ducha. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.