…niech was nie dziwi upadek moralnych standartów.


Luty  12  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci, niech was nie dziwi upadek moralnych

standardów. Dzisiaj, publiczna deklaracja, że żyje się w grzechu,

jest rzeczą modną. Popieranie grzechu jest również modne.

Dlatego, musicie być wystarczająco odważni, żeby sprzeciwiać się

takim poglądom.

Ja będę was wspierał zarówno teraz, jak i w wieczności.

Prowadzenie życia według Mojej Woli – wymaga odwagi. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.