objawienia w Ohio i oredzia

…ta choroba może wam jedynie fizycznie zaszkodzić.


Luty  29  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaje jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : W tych dniach publiczne media mówią wiele

na temat najnowszej choroby – spowodowanej przez ” koronawirus „.

Ta epidemia, razem ze swymi ujemnymi skutkami – wywołuje strach

oraz wymaga wzmożonej czujności – co jest zresztą słuszne.

Lecz Ja chcę podkreślić, Moje dzieci, że ta choroba może wam zaszkodzić

jedynie fizycznie.

Powinniście się raczej obawiać i czuwać nad tymi rzeczami i sytuacjami,

które mogą spowodować utratę waszej duszy na całą wieczność.

Tych rzeczy jest za wiele, żeby je móc zliczyć, więc ogólnie można je nazwać

epidemią akceptowania grzechu.

To trafne określenie, jest dzisiejszą nową moralnością, akceptowaną

na świecie.

Mieszkanie razem mężczyzny i kobiety bez ślubu, zostało ogólnie przyjęte.

Morderstwa już więcej nikogo nie szokują.

Inne przestępstwa, rzadko trafiają na pierwsze strony gazet, chyba, 

że dotyczą wielu ludzi.

To, co współczesne media traktują za godne nagłaśniania, tylko niektórzy

uważają za zło. Wojny stają się rozwiązaniem problemów.

Gwałt jest sposobem rozwiązywania konfliktów.

Natomiast Moje standarty moralne, nie są ogólnie akceptowane.

Więc, kiedy zachowujecie tak wielką ostrożność z powodu epidemi wirusa,

co jest oczywiście słuszne, to Ja zalecam wam, żebyście byli tak samo czujni

jeśli chodzi o choroby duchowe, które dla dzisiejszej populacji, stają się

coraz bardziej złośliwe.

Duchowe choroby są bardziej niebezpieczne niż jakikolwiek wirus, gdyż 

mają wpływ na waszą całą wieczność.

Uważajcie. „

+++

EWANGELIA  SW.  LUKASZA

rozdz. 12 : 4 – 5

” Lecz mówię wam, przyjaciele Moi : nie bójcie się tych, co zabijają ciało,

a potem nic więcej uczynić nie mogą.

Pokażę wam, kogo się macie obawiać : bójcie się Tego, który po zabiciu

ma moc wtrącić do Piekła . Tak mówię wam : Tego się bójcie ! ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition )  – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa