Takie motywy w sercu, nie służą dobru obywateli.


Styczeń  27  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Wszystko, co jest jedynie pozorem dobra, dzieli

wasz naród.* Czyż można dokonać dobra, oddając władzę w ręce

chciwych i ambitnych ludzi ?  

Takie motywy w sercu, nie służą dobru obywateli.

Dekady temu, tego rodzaju atak w samo serce demokracji, byłby

nie do pomyślenia.

Lecz dzisiaj, taka postawa jest świadectwem sumienia.

Parę dekad temu, wielu pierwszoplanowych postaci – byłoby

usuniętych z urzędu.

Lecz dzisiaj, oni zasłużyli na status celebrity.

Dlatego jest rzeczą konieczną, żebyście odnówili swoje serca w Swiętej

Miłości, której Mój Syn nauczał 2000 lat temu.

Pozwólcie, żeby wasze sumienie odrzuciło jakikolwiek cień egoizmu

i chciwości, które stanowią motywacją waszych działań.

Tylko wtedy, Prawda zacznie na nowo rządzić w waszych sercach oraz

na świecie. „

* USA

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 2 : 1 – 4

” Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,

dziękczynienia, odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich

sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą

pobożnością i godnością.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w Oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie

by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.