Celem Resztki Wiernych … jest czuwanie na straży Tradycji Wiary…


Luty  9  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moja Resztka może czuć się bezpiecznie, o ile

w sercu zachowa wierność swojemu celowi.

Celem Resztki Wiernych, jest oczywiście czuwanie na straży Tradycji

Wiary, które wam powierzyłem.

Nie pozwólcie, żeby intrygowały was rzeczy bardziej popularne

i łatwe do uwierzenia.

Nie ulegajcie opiniom innych.

Nie słuchajcie popularnych głupców, nawet jeśli są akceptowani przez

Hierarchię.

Tytuł nie zawsze jest synonimem Prawdy.

Zawsze starajcie się popierać Prawdy Wiary, chociaż inni się wam sprzeciwiają.

Ja, droga Resztko, oferuję ci Moją Mocną Rękę oraz Ucieczkę do Niepokalanego

Serca Najświętszej Matki. „

* Błogosławiona Maryja Dziewica

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TESALONICZAN

rozdz. 2 : 13 – 15

” Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was. bracia umiłowani

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny, przez

uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili

Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których

zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego

listu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.