Czy nie rozumiecie, że każda istota ludzka jest Moją Kreacją ?


Marzec  11  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiaj wyjątkowo, chciałbym skierować Swoje 

Słowa do tych dzieci, które nie wierzą, że Ja istnieję i Mnie nie kochają.

Wobec tego, do kogo się zwrócicie w godzinie największej potrzeby ?

Czy całą nadzieję pokładacie w ludzki wysiłek ?

Czy nie rozumiecie, ze każda istota ludzka jest Moją Kreacją ?

Brak wiary lub wątpliwości, to zły owoc i wypływa z tego, że wszystko

w swoim życiu, chcecie dyktować na swój własny sposób.

Ja czuwam nad Moją Kreacją.

Wszystko, co skreowałem – otaczam blankietem Mojej Bożej Woli.

Moja Wola skomponowała każdy obecny moment, w życiu każdej osoby.

Kiedy ulegacie pokusie i nie wierzycie we Mnie, to znaczy, że popieracie

Szatana.

Natomiast, gdy się modlicie,wszędzie wokół was, moc Szatana maleje.  

Wtedy, on całkowicie zawiedzie w swoich niegodziwych planach.

Wasz dobrowolny brak wiary oznacza, że popieracie Szatana.

Dlatego, pozwólcie, żebym za pomocą modlitwy – był waszą siłą, gdyż

wtedy zauważycie skomplikowany wzorzec, który uplatam z waszego

życia, czyli Wzorzec Mojej łaski. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 8 – 10

” Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży Dar;

mie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych

uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, byśmy jej czynili. ”

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu bracia, umacniajcie się w Panu i potężnej Mocy Jego.

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać zasadzkami

diabelskimi.

Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami,

ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami

na okręgach niebieskich.

Dlatego weżcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym

i dokonawszy wszystkiego – ostać się.

Stójcie tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, przywdziawszy pancerz

sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii

Pokoju.

A przede wszystkim, weżcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie

ogniste pociski złego.

Weżcie też przyłbicę zbawienia i Miecz Ducha , którym jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.