Jest to sposób na złagodzenie kar za wasze grzechy.


Marzec  6  2020łPubliczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci stajecie się drożsi Mojemu Ojcowskiemu

Sercu, kiedy oddajecie szacunek Najświętszym Ranom Mojego Syna.

Czyńcie to często podczas dnia. Jest to sposób na złagodzenie kar

za wasze grzechy. „ 

Comments are closed.