Na pierwszym miejscu, zawsze stawiajcie sprawy innych, a nie własne.


Marzec  7  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dusza, która koncentruje się na sobie, ma większy

problem, żeby żyć dla Mnie, niż taka dusza, która poświęca swoje

sprawy i pragnienia dla dobra innych.

Na pierwszym miejscu, zawsze stawiajcie sprawy innych. a nie własne.

To szczególnie odnosi się  do poświęcania własnego czasu.

Czasami możecie poświęcić komuś tylko swój czas, lecz jeśli czynicie to

z miłością – to o nic więcej Ja was nie proszę.

Egoizm jest przeszkodą do otrzymania łaski.

Bardzo często łaska omija egoistyczną duszę, nawet jeśli ona dobrowolnie

modli się za innych.

Innym razem łaska, którą dusza mogłaby otrzymać za dobroczynną

modlitwę jest zredukowana, gdyż dusza dzieli się swoją dobroczynnością,

z innymi.

Niech wszystkie wasze dobre działania, w myśli, słowie i czynie, pozostaną

wyłącznie pomiędzy nami, kiedykolwiek jest to możliwe.

Ja kocham i szanuję tak szczerze oddaną duszę i z miłością zrewanżuję

się w różny sposób. „

+++

LIST  SW.  JAKUBA

rozdz. 2 : 8

” Jeśli jednak kierujecie się Królewskimi Przykazaniami Pisma, które mówi:

” Kochaj innych ludzi jak samego siebie. ”

+++

1 -szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4 – 7

” Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą,

nie dopuszcza bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego,

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z Prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.