Wasz sąd nie będzie podlegał dyskusji.


Marzec  8  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – nic, co mógłbym wam powiedzieć, nie ma

większego znaczenia lub jest ważniejsze od posłuszeństwa wobec Moich

Przykazań, gdyż od tego zależy wasze zbawienie.

Ja mógłbym Moje Przykazania pominąć i powiedzieć, że musicie żyć

w Swiętej Miłości, lecz jest to jedno i to samo.

Wasze posłuszeństwo wobec Moich Przykazań, oznacza całkowite

posłuszeństwo wobec wszelkiej władzy.

Współczesna pozbawiona roztropności moralność, wypaczyła sens Moich

Przykazań, uznając tego rodzaju definicje, które odpowiadają ludzkim

życzeniom i kaprysom.

U Mnie nie ma dyskusji ani żadnych kompromisów wobec Prawdy. 

Wasz Sąd nie będzie podlegał dyskusji.

Nie możecie łamać jednego z Moich Przykazań i czuć się niewinnym,

gdyż łamiąc jedno Przykazanie – łamiecie wszystkie.

Nawet gdy staniecie przed Sądem z rękami pełnymi dobrych uczynków,

lecz złamaliście jedno z Przykazań – jesteście utraceni.

Nikt nie traci swojej duszy nieświadomie.

Utrata zbawienia jest świadomym wyborem.

Będziecie zbawieni tylko wtedy, gdy wasze wybory w obecnym momencie,

będą zgodne z Moimi Przykazaniami.

Oczekuję od was tego rodzaju decyzji.  „

+++

LIST  SW.  JAKUBA

rozdz. 2 : 10

” Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby

jedno tylko Przykazanie, ponosi winę za wszystkie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.