objawienia w Ohio i oredzia

Lecz dusze nadal mają wolność wyboru własnego zbawienia.


Kwiecień  29  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „ Kwarantanna, której doświadcza dzisiejszy świat,

ogranicza waszą codzienną niezależność.

Lecz dusze nadal mają prawo wyboru własnego zbawienia.

To prawo nie może być odrzucone.

Jakkolwiek, wielu ludzi tego nie rozpoznaje lub nawet nie docenia.

Tacy ludzie są otwarci na każdy rodzaj błędu.

Moje Przykazania nie mogą być przedmiotem debaty, tak jak prawa 

cywilne.

Kiedy ludzie naruszają Moje Przykazania, to znaczy, że nie wybierają 

zbawienia własnej duszy.

To prawo odnośnie ludzkiego zbawienia, nigdy i dla żadnych powodów

nie może ulec zmianie.

Lecz człowiek sam może z niego zrezygnować na korzyść grzechu.

Musicie być pewni, że w mądry sposób wybieracie swoje zbawienie,

w tych kłopotliwych czasach. „

+++

1-szy  LIST  SW.  JANA

rozdz. 4 : 6

” My jesteśmy z Boga,

Ten, który zna Boga, słucha nas,

Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.

W ten sposób poznajemy

ducha Prawdy i Ducha fałszu. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard _ Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa