Archiwum dla Kwiecień, 2020

Kwiecień  27  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Największym żródłem siły w tych bezprecedensowych

czasach, jest modlitwa, a nie gromadzenie żywności czy socjalny dystans.

Modlitwa powoluje się na Bożą Interwencję oraz inspirację Ducha Sw.

Modlitwa wiedzie do pełnej ufności rezygnacji, żebyście nie musieli

marnować czasu, starając się coś zmienić lub osiągnąć to, co jest niemożliwe.

Ten krzyż był nieprzewidziany.

Dusze z konieczności – starają się ufać w łaskę.

Laska jest gotowa dla tych, co o nią proszą.

Często łaska oznacza akceptację każdego obecnego momentu.

Ja was nigdy nie opuszczam, chyba, że wy pierwsi Mnie opuścicie.

Wszelkie troski powierzajcie Mnie.

Ja słucham i pomogę wam w realizacji każdego rozwiązania. 

Cała ta sytuacja, ze wszystkimi jej przykrymi doświadczeniami,

jest testem ufności dla was. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 3 : 20 – 21

” Temu zaś, który mocą działającą w nas, może uczynić nieskończenie

więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Jemu Chwała w Kościele i w Chrystusie

Jezusie – po wszystkie pokolenia wieku wieków. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy