Pomagajcie sobie nawzajem, dodając jeden drugiemu odwagi.


Marzec  14  2020

Publiczne

Błogosławiona Matka mówi : ” Drogie dzieci, dzisiaj, kiedy razem

stajemy w obliczu tej życiowej próby – zachęcam was, żebyście się

modlili o cierpliwe przetrwanie.

Pomagajcie sobie nawzajem, dodając jeden drugiemu odwagi.

Wiecie, kto za tym stoi – Szatan, który nie chce, żebyście przetrwali.

On ma nadzieję, że tysiące umrze w stanie grzechu.

Magazynowanie żywności jest ważne, lecz jeszcze ważniejsze jest

gromadzenie modlitw w sercu.

Szatan, który najlepiej wie jak namówić duszę do grzechu, zna

również sposoby do łatwego zarażenia się tym wirusem.

Więc czujność powinna być wasza sprawą rutynową.

Kocham was i chcę mieć wpływ na wasze decyzje. „

Comments are closed.