Czasami najlepsze łaski występują w postaci krzyża.


Maj  17  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Moja Swięta Boża Wola decyduje o dystrybucji

wszelkich łask.

Moja Wola współdziała ze stanem ludzkiego serca.

Wszystkie łaski przyprowadzają duszę do Nieba oraz jej uświęcenia.

Czasami, najlepsze łaski występują w postaci krzyża.

Upływ czasu przynosi owoc w postaci zrozumienia każdej łaski oraz

ich cel.

Bardzo często dusze proszą o łaski, których nie mogę udzielić, gdyż

mogłyby zaszkodzić ich zbawieniu.

Żeby dusze mogły to pojąć, konieczne jest głębsze rozumienie Mojej

Bożej Woli. „

 

Comments are closed.