Dzieci – łaska jest nachnieniem Ducha Sw. i przyciąga was do modlitwy.


Maj  18  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – łaska jest natchnieniem Ducha Sw. 

i przyciąga was do modlitwy.

Lecz promowanie dobrych uczynków, to wasza decyzja.

Laska udziela waszym sercom pragnienia do spędzenia całej

Wieczności ze Mną, w Niebie.

Laska ukazuje dobro u innych i powstrzymuje was od osądzania.

Ornat łaski ostrzega przed złem i wpływa na innych, żeby podążali

ku świętości.

Każdy dobry uczynek pochodzi  z natchnienia ze strony łaski.

Najmniejsze natchnienie, które zamienia się w czyn Swiętej Miłości,

może urosnąć do wielu wspaniałych działań i nawrócenia wielu serc.

Dlatego zrozumcie, że to co jest w sercu – przenika do otaczającego

świata. 

Więc dokonujcie mądrych wyborów i naśladujcie dobre przykłady,

będące rezultatem otrzymanej łaski. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 2 : 4 – 10

” A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką miłość, jaką nas umiłował,

i to nas, umarłych, na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.

Laska bowiem jesteście zbawieni.

Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie

Jezusie, aby w nadchodzących wiekach, przemożne bogactwo Jego łaski,

wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Laską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz

jest Darem od Boga; nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych

czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.