Dzieci – traktujcie każdy obecny moment jako dar ode Mnie.


Maj  19  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – traktujcie każdy obecny moment jako Dar

ode Mnie. Starajcie się żyć w świętości.

Nie pozwólcie, żeby Szatan odebrał wam ufność w Moją łaskę.

Każdy obecny moment jest okazją do przemiany serca świata.

Bądżcie silni i poświęcajcie się, bez zważania na koszt własny.

Wierzcie, że Ja jestem zawsze z wami.

To wasza miłość do Mnie sprawia, że wszystko jest możliwe.

Każdy krzyż staje się lżejszy, kiedy wierzycie we Mnie. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  RZYMIAN

rozdz. 8 : 28

” Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują – współdziała we wszystkim

dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard-

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.