Moja Opatrzność dla tego kraju * jest w pełni obfita.


Maj  14  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Moja Opatrzność dla tego kraju* jest w pełni

obfita. Dlatego, nie wierzcie w publikacje, które mówią o braku

konkretnych towarów.

Przewidywania dotyczące jakiegoś braku towarów, stają się 

powodem nadmiernego ich gromadzenia, a to z kolei wiedzie

do autentycznego ich braku na rynku. 

Takie ( błędne ) informacje pochodzą od sił zewnętrznych, które

chcą doprowadzić do ekonomicznej ruiny tego narodu.

Nie bądźcie jak owce, które idą za szkodliwym pasterzem .

Jednocześnie sami nie doprowadzajcie do braku towarów,

wierząc w kłamstwa, powielane przez przez zagraniczne wpływy .

Podstawą każdej ekonomii jest Prawda.

Nie pozwólcie, żeby kłamstwa demonów, których motywacją jest

wywoływanie braku poczucia bezpieczeństwa – sprowadziły was

na manowce.

Sprawdzajcie czy jest prawdą brak jakiegoś towaru na rynku,

o czym się tak głośno mówi. 

Jeśli to uczynicie, wtedy odnajdziecie Moją Opatrzność w nienaruszonym

stanie – lecz ukrytą przed polem widzenia.  „

* USA

+++

EWANGELIA  SW. LUKASZA

rozdz. 11 : 9 – 13

”  A Ja wam powiadam : Proście, a będzie wam dane, szukajcie , a znajdziecie,

kołaczcie,  a otworzą wam.

Kążdy bowiem, kto prosi, otrzymuje,  kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą.

Jeżeli którego z was ojców, syn poprosi o chleb , czy podacie mu kamień ?

Albo o rybę, czy zamiast ryby, podacie mu węża ?

Lub też, gdy prosi o jajko, czy podacie mu skorpiona ?

Jeśli więc wy, choć żli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom,

o ileż bardziej Ojciec z Nieba, da Ducha Sw. tym, którzy Go proszą. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press- Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.