Archiwum dla Maj, 2020

Maj  27  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Najbardziej Moje Serce ubolewa z powodu tych

dusz, które kiedyś szanowały Prawdę, lecz Ją odrzuciły i wybrały

życie według własnej wolnej woli.

Proszę, żebyście zrozumieli, że wolna wola, wyrażająca się w myśli,

słowie i czynie – ponosi za to cenę.

Wolna wola jest prawem wyboru dobra lub zła. Niemniej zawsze

wynikają konsekwencje, jeśli chodzi o wybór z wolnej woli.

Na końcu, wszyscy będą sądzeni w zależności od tego, czy przyjęli

czy odrzucili Prawdę Moich Przykazań.

Wolna wola nigdy nie może być wymówką podczas wybierania

grzechu.

Dusze nie mogą się zasłaniać wolną wolą, kiedy zwracają się do

Mojego Miłosierdzia.

Odpowiedzialność za każdy grzech, spoczywa w ludzkim sercu.

To, co serce przyjmuje za Prawdę, godną wiary – ustali wieczne

przeznaczenie duszy. „

+++

2 – gi  List  Sw.  Pawla do Tymoteusza

rozdz. 1 : 13 – 14

” Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec

w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie.

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Sw. , Który w nas mieszka.”

+++

LIST  SW.  JAKUBA

rozdz. 2 : 10 – 12

” Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko

Przykazanie – ponosi winę za wszystkie.

Ten bowiem, który powiedział : ” Nie cudzołóż ! ” powiedział także :

Nie zabijaj ! ”

Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa,

jesteś przestępcą wobec Prawa.

Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie

Prawa wolności. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy