Archiwum dla Maj, 2020

Maj  28 2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – wierzcie i ufajcie, że jest tyle planów dla

rodzaju ludzkiego, ile aniołów w Niebie. Kiedy jeden plan zawiedzie ,

wtedy mogę zmienić okoliczności i spowodować, że drugi plan będzie

skuteczny.

Ja jestem zawsze gotowy, żeby postawić nowych ludzi w centrum danej

sytuacji i zmienić jej wynik.

Musicie z odwagą wierzyć w Moją Opatrzność, która zawsze dostosowuje

wasze otoczenie w taki sposób – żebyście nadal kontynuowali pogłębianie

się w świętości.

Jeśli Mnie kochacie, wtedy z łatwością zobaczycie Moje plany dla was i jak

są one dopasowane do waszego życia.

Wasza miłość do Mnie  pomaga wam w odważnym dostosowaniu się 

do Moich Planów. „

+++

1 – szy  LIST  SW.  JANA

rozdz. 4 : 16 – 18

” Myśmy poznali i uwierzyli miłości,

jaką Bóg ma ku nam .

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości,

trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,

że mamy pełną ufność na dzień Sądu,

ponieważ, tak jak On jest w Niebie

i my jesteśmy na tym świecie.

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość

usuwa lęk, ponieważ lęk, kojarzy się z karą.

Ten zaś, kto się lęka,

nie wydoskonalił się w miłości. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy