W momencie Sądu, dusza nabiera przekonania o Prawdzie.


Maj  17  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” W momencie Sądu, dusza nabiera przekonania

o Prawdzie.

Mgła Szatana jest uniesiona i dusza w pełni sobie uświadamia błędne

myślenie oraz grzeszną drogę, którą dobrowolnie naśladowała.

W tym momencie, dobro i zło, są ukazane bardzo wyrażnie.

O taką klarowność powinniście się modlić w swoim ziemskim

życiu, po to, żeby wasze życie mogło się Mnie i Mojemu Synowi

podobać.

Kiedy dobro i zło stają się wyrażne w waszym życiu, wtedy jest wam

łatwiej zrozumieć Moją Bożą Wolę, którą musicie naśladować,

żeby osiągnąć Raj.

Każdy z was ma swoje miejsce w Niebie.

Lecz każdy indywidualnie, zgodnie z wolną wolą albo wybiera

to miejsce, albo odrzuca.

W ten sposób wy sami wybieracie swoje miejsce w Wieczności.

Nie zaoprzeczajcie Prawdzie, gdyż Jej definicją jest Swięta Miłość. „

+++

1 – szy  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4-7

” Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu;

nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą;

wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję

wszystko przetrzyma. ”

rozdz. 13 : 13

” Tak więc trwają te trzy : wiara, nadzieja , milość; z nich zaś

największa jest miłość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

 

Comments are closed.