objawienia w Ohio i oredzia

Wiara, nadzieja i miłość – to fundament and materiał budowlany dla każdej dobrej modlitwy…


Maj  30  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Wiara, nadzieja i miłość – to fundament i materiał

budowlany dla każdej dobrej modlitwy i solidnego życia modlitewnego.

Te trzy cnoty, najpierw wypływają z Mojego Serca, potem przechodzą

przez Serce Mojego Syna, następnie Serce Pośredniczki Wszelkich Lask *,

aż trafiają w serce człowieka.

Jedna cnota pobudza drugą.

Nie ma wiary bez nadziei.

Od głębi miłości w sercu zależy głębia wiary i nadziei.

Módlcie się o głębszą cnotę Swiętej Miłości w sercu, żebyście mogli żyć według

Mojej Bożej Woli.

Wiara, nadzieja i miłość – pomogą wam zrozumieć, co jest Moją Wolą

dla was. „

* Niepokalana Maryja Dziewica

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 15 – 17

” Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni,

lecz usiłujcie zrozumieć, co jest Wolą Pana. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bebyog Ojciec.

Comments are closed.


Archiwa