Zawsze jego ostatecznym celem jest kontrola.


Maj  23  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzisiaj zachęcam was, żebyście zauważyli, że Szatan

przychodzi pod różną postacią i w różny sposób.

Lecz zawsze Jego ostatecznym celem jest kontrola.

I tak się dzieje z tym wirusem.

Szatan osiągnął sukces, czyli zaszczepił strach we wszystkich sercach

z korzyścią dla siebie.

Wkrótce, każdy będzie musiał być identyfikowany, odnośnie swojego stanu

zdrowia i spraw związanych z tym wirusem.

Następnie, dla ułatwienia, te informacje będą w formie tzw ” czipu”.

Lecz ten ” czip ” powie więcej niż o samej obecności wirusa lub szczepieniach.

Będzie to oznaczało kolejną formę kontroli.

Wkrótce będzie konieczny kolejny czip, żeby móc coś kupić lub sprzedać .

Moi zwolennicy, będą musieli odsunąć się od głównego nurtu, żeby zapewnić

sobie wolność wyboru – czyli tak czynił to Chrystus.

Moja Resztka ** – będzie miała swój własny głos.

Lecz musi być wystarczająco odważna, kiedy stanie w obliczu krytycyzmu. „

+++

2 – gi  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych i umarłych,

i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo;

głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś

na duchu, z całą cierpliwością ilekroć nauczasz .

Przyjdzie bowiem chwila, ze zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań,

ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znos trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.