objawienia w Ohio i oredzia

Dzieci – nie pozwólcie, żeby słowo ” rasizm ” – pobudzało wasze serca do gwałtu.


Czerwiec  29  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję

jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – nie pozwólcie, żeby słowo ” rasizm ”

pobudzało wasze serca `do gwałtu..

Rasizm jest słowem, który określa negatywne uczucie w sercu,

czego być nie powinno.

Traktujcie inne rasy, jak Moją Kreację i tym samym jako sposobność

do okazywania im miłości.

Nie pozwólcie, żeby rasizm był przełącznikiem, który kliknie na nienawiść

w waszym sercu lub na powód do nienawiści do innej istoty ludzkiej,

którą Moja Ręka uczyniła.

Starajcie się jednoczyć z miłości do Mnie i do siebie nawzajem.

Nie pozwólcie, żeby wasze różnice stały się przyczyną podziałów.

Pozwólcie, żeby jedność była waszym celem, a różnice pomiędzy wami,

obowiązkową tolerancją i siłą.

Na tym polega Swięta Miłość, do której was wzywam. „

+++

1 – SZY  LIST  SW.  PAWLA  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4 – 7

” Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest;

miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości

lecz współweseli się z Prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokładada nadzieję,

wszystko przetrzyma. ”

roozdz. 13 : 13

” Tak więc trwają, wiara, nadzieja i miłość – te trzy,

z nich zaś największa jest miłość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition  – czyta Bóg ojciec.at

Comments are closed.


Archiwa