…priorytetem dla wielu grup społecznych jest równość praw, a nie zdrowy rozsądek.


Czerwiec  20  2020

Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi.

Błogosławiona Matka mówi : ” Drogie dzieci – przychodzę dzisiaj

zgodnie z życzeniem Jezusa – zrodzonego w Ciele, Który pragnie,

żebym odwołała się do waszych modlitewnych wysiłków, gdyż one

doprowadzą do Zwycięstwa Mojego Niepokalanego Serca.

Dlatego, proszę was, żebyście wszystko poświęcali i oferowali wszelkie

cierpienia w celu pokonania spisków Szatana, skierowanych przeciw

Mojemu Zwycięstwu – Które jest nieuchronne na świecie.

W sercach wielu prominentnych liderów jest chciwość, zamiast braterskiej

miłości.

Zaś priorytetem dla wielu grup społecznych jest równość praw, a nie zdrowy

rozsądek.

Ostatnie wysiłki Szatana są oparte na miłości do siebie – która zaprzecza

wzajemnemu szacunkowi i Bożej Miłości.

Jego 1-szym Przykazaniem jest : miłość do siebie ponad wszystko.

Szatan nawet separuje dusze na świecie, żeby uformować własną bandę

zwolenników, którzy coraz bardziej są skłonni do popełniania zła.

Drogie dzieci – patrzcie na to, jak na ostatnią szansę Szatana, przed jego

ostateczną porażką.

Jest to desperacka próba.

Lecz wy, bądźcie wierni Mojemu Wezwaniu – jako modlitewni żołnierze

Swiętego Różańca.

Ja wezmę w opiekę wszelkie wasze wysiłki.

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : !0 – 17

” W końcu, bądźcie mocni w Panu – siłą Jego Potęgi.

Obleczcie pełną zbroję Bożą – byście mogli się ostać

wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem

walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,

przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności,

przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły,

zdołali się przeciwstawić i ostać – zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy

pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość

głoszenia Dobrej Nowiny o Pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę jako tarczę – dzięki której

zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha – to jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Błogosławiona Matka.

Comments are closed.