Jeśli Swięta Miłość z łatwością osądza wszystkie wasze myśli, słowa i czyny – to znaczy, że macie czyste sumienie.


Czerwiec  23  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : „ Dzieci – rozważajcie o swoich decyzjach, które

w ciągu dnia podejmujecie i pozwólcie, żeby Swięta Miłość je

od siebie odseparowała,

Jeśli Swięta Miłość z łatwością osądza wszystkie wasze myśli, słowa i czyny 

to znaczy, że macie czyste sumienie.

Cokolwiek działa na szkodę Swiętej Miłości, musi być z żałującym

sercem zaprezentowane Mnie oraz obmyte łzami pełnymi skruchy.

Jak inny byłby świat, gdyby rachunek sumienia był odprawiany codziennie

i w ten sposób, sumienia byłyby czyste w Moich Oczach.

W tych dniach zbyt mało podejmuje się starań albo w ogóle, które by

się Mnie podobały – nie tylko w obecnym momencie, ale o każdej porze

dnia.

Moją Wolą jest, żeby Moje Przykazania znów zapanowały w sercach

i na całym świecie .

Wtedy, ta nowoczesna zuchwałość i nieposłuszeństwo Moim Przykazaniom

byłyby wezwane pod Sąd Mojej Woli.”

+++

2-gi  LIST  SW.  JANA

rozdz. 4 : 6

” Ucieszyłem się bardzo,

że znalazłem wśród twych dzieci takie,

które postępują według Prawdy,

zgodnie z Przykazaniem,

jakie otrzymaliśmy od Ojca.

A teraz, proszę cię Pani,

abyśmy się wzajemnie miłowali .

A pisząc to, nie głoszę nowego Przykazania ,

lecz to, które mieliśmy od początku.

Miłość zaś polega na tym,

abyśmy postępowali według Jego Przykazań.

Jest to Przykazanie,

o jakim słyszeliście od początku,

że według niego macie postępować. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press -

Revised Version Standard – Second Catholic Edition )

- czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.