…nieświadomie stajecie się narzędziem Szatana …


Czerwiec  24  2020

Publiczne

Ponownie Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaje

jako Serce Boga Ojca.

 ” W tych dniach i w tym wieku, musicie być wystarczająco mądrzy

i zdawać sobie sprawę  z tego, że zło ma coraz większy wpływ na każdy

aspekt waszego życia.

Rozrywka, która podoba się masom, media, mające wpływ na ludzi

w każdym wieku, sposoby, które wpływają  na ludzi, żeby popierali

zło – to wszystko jest subtelną lecz niebezpieczną robotą Szatana.

Dlatego, ostrzegam was – bądźcie wystarczająco mądrzy odróżniając

dobro od zła oraz nie myślcie, nie mówcie i nic nie czyńcie bez rozeznania.

Inaczej nieświadomie stajecie się narzędziem Szatana – reagując zbyt szybko

i nie myśląc o tym, czy Mnie się to podoba czy nie.

O ile chęć przypodobania się Mnie, będzie zawsze celem w waszych sercach,  

wówczas będzie trudniej Szatanowi wplątać was w pajęczynę zła.

Jednocześnie, nie bądźcie zarozumiali myśląc, że na wszystko macie gotową

odpowiedź . Jest to pułapka Szatana.

Wiara – to nieustająca pielgrzymka miłości, a Ja pragnę zaliczać ją razem

z wami. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 6 : 10 – 17

” W końcu, bądźcie mocni w Panu – siłą Jego Potęgi. Obleczcie pełną zbroję

Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,

przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom

duchowym na wyżynach niebieskich.

Dlatego, weżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się

przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze Prawdą i oblókłszy pancerz,

którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia Dobrej

Nowiny o Pokoju.

W każdym położeniu, bierzcie wiarę, jako tarczę – dzięki której zdołacie

zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weżcie też hełm zbawienia i Miecz Ducha – to jest Słowo Boże. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

c.

Comments are closed.