Odwet nigdy nie jest rozwiązaniem i stwarza dodatkowe problemy.


Czerwiec  27  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Proszę, żebyście rozumieli, że każde ludzkie

doświadczenie, jest zawczasu przewidziane przeze Mnie. 

Te wydarzenia, są uzależnione od decyzji, które rodzaj ludzki,

podejmuje w każdym obecnym momencie.

Droga łaski, jest zawsze otwarta dla tych, którzy ją wybierają.

Bardzo często człowiek widzi jedynie problemy, a nie rozwiązania,

które Ja zsyłam ; przykładem tego mogą być policjanci, których

wysyłam w nagłych wypadkach, a których obrzucacie kamieniami

i atakujecie.

W tych dniach, żeby człowiek mógł podjąć mądrą decyzję – musi się

modlić.  Odwet nigdy nie jest rozwiązaniem i stwarza dodatkowe

problemy.

Nie bądżcie zaskoczeni, kiedy przyjaciel zamieni się w wroga.

Lecz wybaczenie jest waszą siłą, a nie słabością.

Nie stwarzajcie sytuacji, którę was dzielą i szukajcie powodów do

wybaczenia. Taka mentalność wiedzie do pokoju. „

 

Comments are closed.