Prawdą jest akceptacja Moich Przykazań.


Czerwiec  25  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – musicie zrozumieć – że jedynym

sposobem, żeby ten kraj * mógł powrócić do rzeczywistości – jest

Droga Prawdy.

Musicie zrozumieć, ze złe siły zwodzą tych u władzy, którzy

wzniecają śledztwa, których celem jest przeszkodzić w przyjęciu

Prawdy tym, którzy jej nie rozpoznają.

Prawda oznacza akceptację Moich Przykazań.

Kłamstwa i oszczerstwa, wypływające z politycznych ambicji  – nie mogą

być podstawą dobrego rządu.  

Takie ambicje – to produkt pochodny wypaczonej samolubnej miłości.

Skierujcie swoją miłość ku miłości do Mnie i Moich Przykazań, gdyż

wtedy nie będziecie sprowadzeni na manowce przez kłamstwa

Szatana. „

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych

i umarłych i na Jego Pojawienie się i na Jego Królestwo, głoś naukę, nastawaj

w porę, nie w porę ; w razie potrzeby, wykaż błąd, poucz, podnieś na Duchu

z całą cierpliwością ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych

pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij

swoje posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

Comments are closed.