Rozwalanie posągów, które reprezentują fakty historyczne, oznacza atakowanie Prawdy.


Czerwiec  26  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Rozwalanie posągów, które reprezentują fakty

historyczne – oznacza atakowanie Prawdy.

Rażący brak szacunku dla Konstytucji * podważa stabilność tego kraju **.

i jego autorytetów, dzięki którym, ten kraj powstał.

Jest to niewyobrażalne, żeby takie działania były politycznie motywowane.

Tego rodzaju sytuacja, jasno ukazuje stan sumienia na świecie temu,

kto ma rozeznanie.

W przeszłości – tego rodzaju tematy polityczne, byłyby uważane za haniebne

a nawet kryminalne.

Inaczej mówiąc, politycy, którzy proponują takie sprawy do rozważenia,

byliby żartem dla innych.

A więc widzicie, jak daleko odeszła moralność od Prawdy.

Widzicie, w jaką skrajność musieli popaść ludzie, żeby móc rozważać o tego

rodzaju skrajnościach.

W tych dniach to, co jest uważane za Prawdę, stało się narzędziem do wyboru; 

przeciw Chrześcijańskiej logice.

To, co ludzie przyjmują za prawdę, w dużej mierze oznacza to, co jest w sercu.

Na końcu ci, którzy nie potrafią odróżnić Prawdy, będą oszukani przez

Antychrysta i jego pozory. „

+++

2 – GI  LIST  SW.  PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cie wobec Boa i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych i umarłych;

i na Jego Pojawienie się ; i na Jego Królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę,

w razie potrzeby, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością ilekroć

nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, że zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych

pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli .

Będą się odwracali od słuchania Prawdy – a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom .

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe

posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second Catholic

Edition ) – czyta Bog Ojciec.

Comments are closed.