Uroczystośc Najświętszego Serca Jezusa.


Czerwiec  19  2020

Publiczne

Jezus mówi : ” Ja jestem waszym Jezusem, zrodzonym w Ciele.”

Pokój wam.

Zapraszam dzisiaj każdego z was oraz wszystkich do Mojego Swiętego

Serca, do tego naczynia czystej Miłości, gdzie pokój i radość zamieszkuje.

Zanim zaczniecie czytać którekolwiek z tych Orędzi, to jednak już  

powinniście prowadzić swoje życie – poświęcone Swiętej Miłości.

Zatroszczcie się o to, żeby stać się Swiętą Miłością dla innych.

Kiedy to czynicie – Moje Serce pała z miłości do was.

Tak wielu Mnie zawodzi i to w różny sposób.

Wy Moje drogie dzieci – musicie inaczej postępować i pocieszać Moje

Załosne Serce – w drodze modlitw i poświęceń.

Wasze wysiłki – wypraszają łaski dla świata – które nie jest ugruntowane

w miłości. „

+++

1-SZT  LIST  DO  KORYNTIAN

rozdz. 13 : 4 – 7

” Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości

lecz współweseli się z Prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

werset 13

” Tak więc trwają ; wiara, nadzieja i miłośc – te trzy -

z nich zaś największa jest miłość. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version

Standard – Second Catholic EditionT

Comments are closed.