Uroczystość Zjednoczonych Serc. Dzień Ojca.


Czerwiec  21  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – dzisiaj, kiedy honorujemy wszystkich

ojców, zachęcam ich, żeby potraktowali każdy obecny moment jako

prezent ode Mnie.

Jednocześnie, uczcie swoich dzieci, żeby doceniali konkretne łaski,

które są im zsyłane w każdym obecnym momencie, łaski, które im

pomogą prowadzić ich własne dzieci do Nieba.

Nie popadajcie w zniechęcenie, jeśli w drodze wolnej woli wybiorą

złą drogę.

Bądżcie stale obecni w ich życiu, żeby mogli powrócić pod silne

Chrześcijańskie przewodnictwo.

Bądżcie silną głową rodziny oraz przykładem Sw. Józefa dla tych,

którzy są w waszym otoczeniu.

Podczas swojego życia, uczcie swoje dzieci wartości, jaką ma  

Nabożeństwo do Zjednoczonych Serc, które jest silną ochroną przed

wszelkimi złymi wpływami.

Uczcie swoje dzieci, żeby korzystali z ogromnego wpływu, jakie ma 

Wstawiennictwo Zjednoczonych Serc.

Każda dusza może skorzystać z łask, których dostarcza dewocja

ku Zjednoczonym Sercom.

Pamiętajcie, że gdziekolwiek wystawicie Wizerunek Zjednoczonych

Serc – Ja to miejsce pobłogosławię. „

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  GALATOW

rozdz. 1 : 3 – 5

” Laska i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, Który wydał

samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie

z Wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to Chwała na wieki wieków !

Amen.

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard – Second

Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

Comments are closed.