…żeby zrujnować wasz kraj *- najpierw jedność musi być w strzępy rozerwana.


Czerwiec  22  2020

Publiczne

Po raz kolejny, Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień , Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi : ” Dzieci – proszę, żebyście sobie uświadomiły, że

po to, żeby zrujnować wasz kraj * , najpierw jedność musi być w strzępy

rozerwana.

Można tego dokonać, niszcząc patriotyzm.

Zewnętrzne siły aktywnie działają i za pomocą rasizmu, podżegają do

narodowych rozłamów.

W ten sposób, moralne standarty tego narodu uległy zmianie i pozwoliły

radykałom na coś więcej niż głos, czyli na wykorzystywanie fałszywych

powodów do wszczynania gwałtów i naruszania podstawowych praw

tego kraju.

Akceptujcie standarty obecnej administracji **.

Nie zagadzajcie się na jakikolwiek powód, który redukuje waszą 

lojalność wobec patriotyzmu. Módlcie się za tych, którzy walczą

z patriotyzmem. Modlitwa jest waszą bronią do popierania Prawdy

oraz ujawniania zła. ” 

*USA

** Administracja Donalda J. Trumpa

+++

LIST  SW.  PAWLA  DO  EFEZJAN

rozdz. 5 : 6 – 13

” Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu;

postępujcie jak dzieci światłości !

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda.

Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności,

a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. !

O tym bowiem, co się u nich dzieje, po kryjomu, wstyd nawet mówić.

Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane, stają się jawne, dzięki światłu, bo wszystko

co staje się jawne – jest światłem. Dlatego się mówi :

” Zbudż się o śpiący i powstań z martwych,

a zajaśnieje ci Chrystus. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic EDition ) – czyta Bóg Ojciec.

 

 

Comments are closed.