objawienia w Ohio i oredzia

Dzisiaj zamieszanie jest prawem i szatańską wizytówką.


Lipiec  27  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca. Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – kiedy patrzycie na

Błogosławioną Kartę, którą wam dałem – pomyślcie o potężnej mocy,

pokornie zsyłanej z Nieba na ziemię, żeby pojednać rodzaj ludzki

ze swoim Bogiem.

Z pokornym dziękczynieniem, połóżcie tę Kartę na swoim sercu

oraz doceńcie Moją Wszechmogącą Moc, która uwalnia was z więzów

w tych kłopotliwych czasach.

Zamieszanie jest prawem dnia i szatańską wizytówką.

Więc daję wam tę Błogosławioną Kartę, żeby oczyścić atmosferę

z kłamstw, które powiela Szatan przy pomocy ziemskiej władzy oraz

pomóc wam w niesieniu świadectwa o Prawdzie.

Ta Błogosławiona Karta jest Moim Znakiem w tych czasach.

Im więcej macie wiary, tym większe są efekty Mojego Błogosławieństwa. „

* www.holylove.org/wp-econtent/uploads/2020/07/QandA-TB-and-holy-card-and-

Prayer – Day.pdf

**

Triple Blessing – www.holylove.org/wp-content/uploads/2020/07/Triple_ Blessing.pdf

+++

PSALM  3 : 3 – 8

” A jednak Ty Panie jesteś dla mnie tarczą,

Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.

Wołam swym głosem do Pana ,

On odpowiada ze świętej swej góry.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,

bo Pan mnie podtrzymuje.

Wcale się nie lękam tysięcy ludzi,

choć przeciw mnie dookoła się ustawiają.

Powstań, o Panie !

Ocal mnie Mój Boże !

Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich swoich wrogów

i wyłamałeś żeby grzeszników.

Od Pana pochodzi zbawienie

Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. ”

+++

Wersety z  Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press -

Revised Version Standard – Second Catholic Edition ) – Czyta Bóg Ojciec.

  

Comments are closed.


Archiwa