objawienia w Ohio i oredzia

Archiwum dla Lipiec, 2020

Lipiec  26  2020

Publiczne

Po raz kolejny Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który

rozpoznaję jako Serce Boga Ojca.

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – wasze modlitwy to jak palec w zaporze

wodnej, który powstrzymuje od zalewu liberalizmem.

Zewnętrzne siły zachęcają do liberalizmu i ich intencją jest ekonomiczny,

duchowy i socjalny upadek waszego kraju. *

Każda faza waszej narodowej egzystencji jest pod atakiem.

Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko, co podają media

jest kłamstwem.

Polityka przekręca Prawdę od wewnątrz.

Będąc waszym Ojcem, mogę jedynie o tych sprawach ostrzec,

lecz nie mogę za was rozsądnie wybierać, żebyście mogli żyć w Prawdzie.

Nie zachowujcie się jak owce bez pasterza – Ja jestem w tych Orędziach **

Musicie zdawać sobie z tego sprawę.

Ja zawsze jestem obecny w Piśmie Sw. oraz w w Sakramentalnych

łaskach Kościoła. „

* USA

** Orędzia Swiętej i Bożej Miłości w Maranatha Spring and Shrine.

+++

2 – GI  LIST  SW. PAWLA  DO  TYMOTEUSZA

rozdz. 4 : 1 – 5

” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, Który będzie sądził żywych

i umarłych i na Jego Pojawienie się i Na Jego Królestwo, głoś naukę, nastawaj

w porę i nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu

z całą cierpliwością ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych

pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij

swe posługiwanie. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised Version Standard -

Second Catholic Edition ) – czyta Bog Ojciec.

.

 

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy

You are currently browsing the Zjednoczone Serce weblog archives for Lipiec, 2020.

Archiwa