Archiwum dla Lipiec, 2020

Lipiec  24  2020

Publiczne

Znów Ja ( Maureen ) widzę Wielki Płomień, Który rozpoznaję jako

Serce Boga Ojca .

Bóg Ojciec mówi :” Dzieci – zdawajcie się na Prawdę Ewangeliczną.

Nie zbaczajcie z tej drogi. W Niej nie odnajdziecie gwałtu.

Ci, którzy popełniają gwałt – utracili wizję Prawdy.

Gwałt odnosi się do słów i czynów.

Dlatego, bądżcie delikatni, nawet będąc w opozycji wobec innych.

Kiedy Mój Syn * poruszał kontrowersyjne sprawy, robił to w sposób

delikatny. Taka postawa jest bardziej przekonywująca niż jakiekolwiek

agresywne zachowanie .

Delikatność, to zaproszenie do ufności. „

* Jezus Chrystus

+++

PSALM  2 : 10 – 11

” A teraz królowie zrozumcie,

nauczcie się sędziowie ziemi, !

Służcie Panu z bojażnią

i Jego nogi ze drżeniem całujcie.

Bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,

gdyż gniew Jego prędko wybucha .

Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. ”

+++

Wersety z Pisma Sw. wg Ignacego ( Ignatius Press – Revised

Version Standard – Second Catholic Edition ) – czyta Bóg Ojciec.

artykuł dodany porzez Irena  |  (0) Komentarzy